Členské příspěvky

Členské příspěvky a podmínky členství pro rok 2024

Termín úhrady: nejpozději do 31.03.2024

Výše členských příspěvků (odsouhlasená finální verze)

1/ Členové závodní sekce

 • vztahuje se na členy, kteří využívají systematického trenérského vedení  a s tím souvisejícího servisu jako  např. organizovaná soustředění, účast na závodech,  materiálové vybavení atd.
 • členský roční příspěvek ve výši 3900 Kč

2/ Ostatní členové oddílu

 • vztahuje se na všechny členy, kteří nespadají do závodní sekce.
 • členský roční příspěvek ve výši 2300 Kč

3/ Čestní členové – zasloužili se o vznik oddílu a dlouhodobě se podíleli na jeho činnosti a rozvoji.

 • na základě odsouhlasení výborem oddílu jimi jsou Marta a Ivan Sojkovi, a Jitka a Viktor Legatovi,  Petr Doležal st., Pepa Vaněk
 • podmínky a práva jejich členství jsou totožné s podmínkami a právy sportovně aktivních členů, ale výše jejich oddílových příspěvků je dobrovolná.
 • členský roční příspěvek v dobrovolné výši, minimálně však 500 Kč

Všichni členové oddílu mají možnost:

 • využívat sportovní zázemí a sportovního vybavení loděnice
 • získat k užívání skříňku v šatně (není nárokovatelná, jen po odsouhlasení)
 • využívat oddílových lodí, pádel a výstroje v rámci areálu Kamencového jezera, po dohodě s kompetentní osobou i mimo areál.
 • využívat kompletní nabídky celého SPORTCLUBU 80 (po předchozí dohodě s vedením oddílu)
 • účastnit se závodů a akcí oddílových sekcí
 • zdarma plavat a trénovat eskymácké obraty v AQUAPARKu v rezervovaných časech (po předchozí dohodě s kompetentní osobou)
 • využívat saunu v loděnici za zvýhodněnou cenu

Noví zájemci o členství v oddíle a v klubu z řad dětí a dospělých:

 • 1. měsíc zdarma (období poznávání prostředí), nejpozději do následujícího měsíce
  • zaplatit poměrnou částku členských příspěvků z celoroční výše
  • předat svému trenérovi následující vyplněné dokumenty
 • podmínkou pro získání členství v oddílu je, že zájemce podá přihlášku, uhradí členský příspěvek a zaváže se dodržovat stanovy oddílu. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor oddílu.
 • hlasovací právo získá člen oddílu po řádné úhradě ročního příspěvku za daný rok v plné výši

Instrukce k platbě členských příspěvků:

 • Forma úhrady
 • buď převodem na účet č. 234819908/0300 (Poštovní spořitelna Chomutov)
  • nebo v hotovosti u Evy Zezulové na HALE BŘEZENECKÁ (mobil 739676625)
 • Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
 • Termín úhrady : nejpozději do 31.03.2024
 • Dotazy k úhradě: zodpovídá Karel Mihal, tel.: 603 471 424, e-mail: [email protected]

TIP pro klienty VZP: