Členské příspěvky

Členské příspěvky a podmínky členství pro rok 2017

Termín úhrady: nejpozději do 31.03.2017

Výše členských příspěvků

1/ Sportovně aktivní členové – mají právo plně využívat nabídku oddílu

 • nárok na skříňku v loděnici
 • možnost využívání sportovního vybavení loděnice
 • možnost pravidelně trénovat pod dohledem a vedením trenérů
 • možnost využívat kompletní nabídky celého SPORTCLUBU 80
 • možnost zúčastňovat se závodů a akcí oddílových sekcí
 • možnost zdarma plavat a trénovat eskymácké obraty v AQUAPARKu v rezervovaných časech
 • možnost využívat saunu v loděnici za zvýhodněnou cenu
 • nárok na místo pro uložení svého soukromého vodáckého materiálu v prostorách loděnice
 • členský roční příspěvek 3600 Kč

2/ Sportovně neaktivní členové – chtějí být členy oddílu a klubu, ale nebudou aktivním sportem využívat zařízení a vybavení loděnice a SC80

 • bez nároku na skříňku v loděnici
 • bez nároku na využívání sportovního materiálu loděnice. Výjimkou je možnost využití oddílové turistické kanoe v rámci jezera, a to pouze po předchozí dohodě s některým ze členů výboru.
 • bez nároku na účast na  závodech a akcích oddílových sekcí, resp. zaplatí si plné náklady za účast
 • možnost rekreačně sportovat v areálu loděnice
 • bez možnosti zdarma plavat a trénovat eskymácké obraty v AQUAPARKu v rezervovaných časech
 • bez nároku na saunování v loděnici za zvýhodněnou cenu. Standardní cena 100,-Kč/os.návštěvu
 • bez nároku na místo pro uložení svého soukromého vodáckého materiálu v prostorách loděnice
 • členský roční příspěvek 1000 Kč

3/ Čestní členové – zasloužili se o vznik oddílu a dlouhodobě se podíleli na jeho činnosti a rozvoji.

 • na základě odsouhlasení výborem oddílu jimi jsou Marta a Ivan Sojkovi, a Jitka a Viktor Legatovi,  Petr Doležal st.
 • podmínky a práva jejich členství jsou totožné s podmínkami a právy sportovně aktivních členů, ale výše jejich oddílových příspěvků je dobrovolná.
 • členský roční příspěvek v dobrovolné výši, minimálně však 500 Kč

4/ Noví zájemci o členství v oddíle a v klubu z řad dětí a dospělých:

 • 1. měsíc zdarma (období poznávání prostředí)
 • a pak do 1 měsíce
  • zaplatit poměrnou částku členských příspěvků z celoroční výše 3600 Kč  (1 měsíc = 300 Kč)
  • a předat vyplněnou přihlášku svému trenérovi.

Instrukce k platbě členských příspěvků:

 • Forma úhrady
  • buď převodem na účet č. 234819908/0300 (Poštovní spořitelna Chomutov)
  • nebo v hotovosti u Evy Zezulové na HALE BŘEZENECKÁ (mobil 739676625)
 • Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
 • Termín úhrady : nejpozději do 31.03.2017
 • Dotazy k úhradě: zodpovídá Karel Mihal, tel.: 603 471 424, e-mail: [email protected]

TIP pro klienty VZP:

 • registrovaní členové Klubu pevného zdraví (registrace na stránkách VZP) mohou v roce 2017 dostat od VZP příspěvek 500 Kč, a to za následujících podmínek
  • uhradíte-li členský příspěvek bankovním převodem, pak u přepážky VZP stačí předložit potvrzení o provedení bankovní transakce , na které musí být uvedeno
   • jméno člena oddílu
   • jméno příjemce (SC80Chomutov oddíl kanoistiky)
   • předmět platby (členský příspěvek za rok 2017)
 • uhradíte-li členský příspěvek v hotovosti, pak u přepážky VZP musíte předložit 2 dokumenty, a to
  • formulář odsouhlasený s VZP ke stažení zde
  • kompletně vyplněný příjmový doklad, na kterém musí být
   • jméno člena oddílu
   • jméno příjemce (SC80Chomutov oddíl kanoistiky)
   • předmět platby (členský příspěvek za rok 2017)
   • číslo dokladu
   • datum vystavení dokladu
   • razítko a podpis příjemce hotovosti
 • VZP neproplácí příspěvek při doručení dokladu později než 3 měsíce od data úhrady členského příspěvku