Členské příspěvky

Členské příspěvky a podmínky členství pro rok 2023

Termín úhrady: nejpozději do 31.03.2023

Výše členských příspěvků (odsouhlasená finální verze)

1/ Členové závodní sekce

 • vztahuje se na členy, kteří využívají systematického trenérského vedení  a s tím souvisejícího servisu jako  např. organizovaná soustředění, účast na závodech,  materiálové vybavení atd.
 • členský roční příspěvek ve výši 3900 Kč

2/ Ostatní členové oddílu

 • vztahuje se na všechny členy, kteří nespadají do závodní sekce.
 • členský roční příspěvek ve výši 2300 Kč

3/ Čestní členové – zasloužili se o vznik oddílu a dlouhodobě se podíleli na jeho činnosti a rozvoji.

 • na základě odsouhlasení výborem oddílu jimi jsou Marta a Ivan Sojkovi, a Jitka a Viktor Legatovi,  Petr Doležal st., Pepa Vaněk
 • podmínky a práva jejich členství jsou totožné s podmínkami a právy sportovně aktivních členů, ale výše jejich oddílových příspěvků je dobrovolná.
 • členský roční příspěvek v dobrovolné výši, minimálně však 500 Kč

Všichni členové oddílu mají možnost:

 • využívat sportovní zázemí a sportovního vybavení loděnice
 • získat k užívání skříňku v šatně (není nárokovatelná, jen po odsouhlasení)
 • využívat oddílových lodí, pádel a výstroje v rámci areálu Kamencového jezera, po dohodě s kompetentní osobou i mimo areál.
 • využívat kompletní nabídky celého SPORTCLUBU 80 (po předchozí dohodě s vedením oddílu)
 • účastnit se závodů a akcí oddílových sekcí
 • zdarma plavat a trénovat eskymácké obraty v AQUAPARKu v rezervovaných časech (po předchozí dohodě s kompetentní osobou)
 • využívat saunu v loděnici za zvýhodněnou cenu

Noví zájemci o členství v oddíle a v klubu z řad dětí a dospělých:

 • 1. měsíc zdarma (období poznávání prostředí)
 • a pak do 1 měsíce
  • zaplatit poměrnou částku členských příspěvků z celoroční výše
  • předat svému trenérovi následující vyplněné dokumenty

Instrukce k platbě členských příspěvků:

 • Forma úhrady
 • buď převodem na účet č. 234819908/0300 (Poštovní spořitelna Chomutov)
  • nebo v hotovosti u Evy Zezulové na HALE BŘEZENECKÁ (mobil 739676625)
 • Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
 • Termín úhrady : nejpozději do 31.03.2023
 • Dotazy k úhradě: zodpovídá Karel Mihal, tel.: 603 471 424, e-mail: [email protected]

TIP pro klienty VZP:

 • registrovaní členové Klubu pevného zdraví (registrace na stránkách VZP) mohou v roce 2023 dostat od VZP příspěvek 500 Kč (dospělí) a 800 Kč (děti), a to za následujících podmínek
  • uhradíte-li členský příspěvek bankovním převodem, u přepážky VZP nutno předložit 2 dokumenty
   • výpis z účtu PLÁTCE (VZP uznává pouze platbu provedenou z účtu, jejímž majitelem je žadatelem o příspěvek) s potvrzením o provedení transakce, kde musí být uvedeno:
    • jméno člena oddílu
    • jméno příjemce (SC80Chomutov oddíl kanoistiky)
    • předmět platby (členský příspěvek za příslušný rok)
   • potvrzení od SC80Chomutov o přijetí platby. Toto potvrzení lze provést 2 způsoby:
    • buď doplněním textu (stačí rukou) přímo do dokumentu „Potvrzení o provedení bankovní transakce“ ve znění „Potvrzujeme tímto, že výše uvedená platba ve výši …. Kč byla připsána na náš účet 234819908/0300“ + datum + razítko a podpis SC80Chomutov
    • nebo na formuláři odsouhlaseném s VZP ke stažení zde
  • uhradíte-li členský příspěvek v hotovosti, u přepážky VZP nutno předložit:
   • kompletně vyplněný příjmový doklad, na kterém musí být
    • jméno člena oddílu
    • jméno příjemce (SC80Chomutov oddíl kanoistiky)
    • předmět platby (členský příspěvek za rok 2023)
    • číslo dokladu
    • datum vystavení dokladu
    • razítko a podpis příjemce hotovosti
 • Předání dokumentů u přepážky VZP
  • osobně u přepážky nebo on-line přes aplikace moje.vzp.cz, kam lze naskenované dokumenty vložit
  • každý sám za sebe anebo s vyplněnou plnou mocí. Za nezletilou osobu zákonný zástupce.
 • VZP neproplácí příspěvek při doručení dokladu později než 3 měsíce od data úhrady členského příspěvku a nejpozději v listopadu daného roku