Členské příspěvky

Členské příspěvky a podmínky členství pro rok 2021

Termín úhrady: nejpozději do 31.03.2021

Výše členských příspěvků

1/ Standardní členský příspěvek

 • nárok na skříňku v loděnici
 • možnost využívání sportovního vybavení loděnice
 • možnost pravidelně trénovat pod dohledem a vedením trenérů
 • možnost využívat kompletní nabídky celého SPORTCLUBU 80
 • možnost zúčastňovat se závodů a akcí oddílových sekcí
 • možnost zdarma plavat a trénovat eskymácké obraty v AQUAPARKu v rezervovaných časech
 • možnost využívat saunu v loděnici za zvýhodněnou cenu

2/ Čestní členové – zasloužili se o vznik oddílu a dlouhodobě se podíleli na jeho činnosti a rozvoji.

 • na základě odsouhlasení výborem oddílu jimi jsou Marta a Ivan Sojkovi, a Jitka a Viktor Legatovi,  Petr Doležal st., Pepa Vaněk
 • podmínky a práva jejich členství jsou totožné s podmínkami a právy sportovně aktivních členů, ale výše jejich oddílových příspěvků je dobrovolná.
 • členský roční příspěvek v dobrovolné výši, minimálně však 500 Kč

3/ Noví zájemci o členství v oddíle a v klubu z řad dětí a dospělých:

 • 1. měsíc zdarma (období poznávání prostředí)
 • a pak do 1 měsíce
  • zaplatit poměrnou částku členských příspěvků z celoroční výše 3600 Kč  (1 měsíc = 300 Kč)
  • předat vyplněnou svému trenérovi následující vyplněné dokumenty

Instrukce k platbě členských příspěvků:

 • Forma úhrady
  • buď převodem na účet č. 234819908/0300 (Poštovní spořitelna Chomutov)
  • nebo v hotovosti u Evy Zezulové na HALE BŘEZENECKÁ (mobil 739676625)
 • Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
 • Termín úhrady : nejpozději do 31.03.2021
 • Dotazy k úhradě: zodpovídá Karel Mihal, tel.: 603 471 424, e-mail: [email protected]

TIP pro klienty VZP:

 • registrovaní členové Klubu pevného zdraví (registrace na stránkách VZP) mohou v roce 2021 dostat od VZP příspěvek 500 Kč, a to za následujících podmínek
  • uhradíte-li členský příspěvek bankovním převodem, u přepážky VZP nutno předložit 2 dokumenty
   • potvrzení o provedení bankovní transakce, na které musí být uvedeno
    • jméno člena oddílu
    • jméno příjemce (SC80Chomutov oddíl kanoistiky)
    • předmět platby (členský příspěvek za rok 2021)
   • potvrzení od SC80Chomutov o přijetí platby. Toto potvrzení může být provedeno 2 formou
    • buď doplněním textu (stačí rukou) přímo do dokumentu „Potvrzení o provedení bankovní transakce“ ve znění „Potvrzujeme tímto, že výše uvedená platba ve výši …. Kč byla připsána na náš účet 234819908/0300“ + datum + razítko a podpis SC80Chomutov
    • nebo na formuláři odsouhlaseném s VZP ke stažení zde
  • uhradíte-li členský příspěvek v hotovosti, u přepážky VZP nutno předložit:
   • kompletně vyplněný příjmový doklad, na kterém musí být
    • jméno člena oddílu
    • jméno příjemce (SC80Chomutov oddíl kanoistiky)
    • předmět platby (členský příspěvek za rok 2021)
    • číslo dokladu
    • datum vystavení dokladu
    • razítko a podpis příjemce hotovosti
 • Předání dokumentů u přepážky VZP
  • každý sám za sebe anebo s vyplněnou plnou mocí
  • za nezletilou osobu její zákonný zástupce.
 • VZP neproplácí příspěvek při doručení dokladu později než 3 měsíce od data úhrady členského příspěvku a nejpozději v listopadu daného roku