Historie dračích lodí

Kořeny dragongoatingu

Symbol draka má pro Číňany velký symbolický význam. Klasický drak má hlavu býka, jelení parohy, koňskou hřívu, hadí tělo a šupiny, drápy orla a ocas ryby. Svou mohutností a silou lítá v oblacích a ovládá vítr, mlhu i déšť.

Dračí tradice vznikla ve starověké Číně před více než 2000 lety. Dračí lodě byly používány z náboženských důvodů k upokojení bohů. Legenda praví, že v jednom městě žil básník Qu-Yan, který se mezi obyvateli těšil velké oblibě, dokonce se stal radním svého městečka. Nakonec však na protest proti politickým praktikám a korupci spáchal sebevraždu skokem ze skalního útesu do vod říčky Mi Lo.Když se jeho přátelé doslechli o tragédii, vypluli na svých rybářských lodích po řece a hledali básníkovo tělo. Aby zaplašili dravé ryby, bubnovali ve svých lodích, bušili do hladiny řeky pádly a aby nasytili ducha zesnulého, házeli do vody rýžové knedlíčky. Od těch dob si Číňané každoročně připomínají smrt Qu Yana slavností dračích lodí ve výročí jeho smrti, pátý den pátého čínského měsíce. Z této slavnosti pochází tradice závodů dračích lodí s bubnováním a šploucháním pádel, které se staly rychlým a hlučným sportem s posádkami bojujícími za čest a slávu, ale také projevem určité starodávné filozofie i mladické karnevalové recese.

Tak vznikly první závody dračích lodí, jež se od té doby staly zásadní součástí čínské kultury, představující především vlastenectví a sounáležitost.

Moderní historie

V 70. letech se Hong-Kongská turistická asociace rozhodla k propagaci svého města uspořádat festival dračích lodí. První Mezinárodní závod dračích lodí se uskutečnil v Hong-Kongu v roce 1976 a odtud se dragonboating rychle rozšířil do celého světa. Až do ustavení Mezinárodní federace dračích lodí (IDBF) v roce 1991 byl hong-kongský festival považován za neoficiální mistrovství světa posádek.

Během 80. let se již hovoří o dragonboatingu jako o sportovním odvětví s ustálenými pravidly a v Asii, Americe, Evropě, Austrálii i Africe vznikají národní asociace, jenž jsou zcela nezávislé na jiných sportovních odvětvích. Jako výsledek jejich diskusí z konce 80. let byla v roce 1990 založena Evropská federace dračích lodí (EDBF), jenž byla 1991 následována Mezinárodní federací (IDBF) a 1992 Asijskou federací dračích lodí (ADBF). Tyto tři organizace nyní fungují jako jediní mezinárodní zástupci tohoto sportu, a to ve více než 60ti zemích světa, přijímají mezinárodní pravidla a pořádají dračí mistrovství pro své členské asociace. Není jiného kontrolního orgánu na mezinárodní úrovni, přičemž EDBF a ADBF uznávají IDBF jako jediný dragonboating zastupující orgán na světové úrovni.

Od ustavení IDBF se dragonboating světem šíří ještě rychleji. V současné době se této disciplíně aktivně věnuje hodně přes 50 miliónů sportovců z více než 60 zemí světa. Od roku 1995 je pořádáno oficiální mistrovství světa (IDBF) i mistrovství Evropy (EDBF). Dalším krokem pro dragonboating je přijetí do rodiny olympijských sportů. K tomuto cíli povede však ještě dlouhá cesta. V souvislosti s pořádáním her bude v Pekingu 2008 uspořádána velká regata. Více o olympijské problematice zde.

Dragonboating v Čechách

Kde vznikla myšlenka přivést dračí závod do Čech? – Jak jinak než u piva…
V roce 1997 přinesl do Čech ideu dračích lodí Hajo Libor, který se nechal inspirovat sledováním dračích festivalů v jeho rodném Hamburku. Nově založený Pražský klub dračích lodí (spoluzakladatelé Hajo Libor, Sebastianem Pawlowski a Martin Konečný) dostává k nově zakoupené lodi od Singapurské asociace na podporu turismu druhý exemplář zdarma. První pražský festival dračích lodí spadá do roku 1998. Dračí zápolení pod Karlovým mostem se stalo každoroční tradicí a lákalo stále více účastníků i diváků. V roce 2001 začaly na dračích lodích trénovat i kanoistické oddíly, zformoval se i reprezentační tým pro účast na Mistrovství Evropy, ne náhodou obsahující hvězdy české kanoistické reprezentace. V této době se Pražský klub přeměnil na Českou asociaci dračích lodí, s hlavním posláním reprezentovat a dále rozšiřovat tento sport mezi kanoisty. Od roku 2004 pak nejlepší české posádky svádějí boje v rámci Českého poháru, jenž byl od sezóny 2006 rozdělen pro kategorie mužů a žen a od roku 2007 i pro veterány a posádky mixů. Zatímco ryze sportovní část dragonboatingu v současné době u nás zastupuje asociace, v roce 2003 Martinem Konečným obnovený Pražský klub dračích lodí navázal na původní myšlenku dragonboatingu jako sportu pro všechny a nadále pořádá akce i pro kategorie fun a sport fun.

Opravdový sport i stoprocentní zábava

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.Pod záštitou IDBF – EDBF/ADBF/a amerických regionálních asociací se dragonboating vyvíjí jako většina vrcholových sportů se svými mistrovstvími, kde spolu o vavříny tvrdě soupeří členové mnoha národních asociací. Dragonboating je však stále sportem, kde výsledek záleží na 22 lidech, na jejich společné práci a souhře, na fungování tzv. „team spirit“. A s tím lze soutěžit na všech úrovních a právě v tom je tradice dragonboatingu jedinečná.

Mimo ryze sportovní vývoj existuje ještě závodění v rámci festivalů. Mnoho tradičních festivalů je úspěšných právě proto, že se jich účastní řada posádek jen tak pro radost a pro vzrušující atmosféru akce. Právě zde se může realizovat „fun team“, který ani nemusí mít mnoho zkušeností nebo znalostí z oblasti dragonboatingu. Mnoho týmů této kategorie vzniká v oblasti větších (nejen) obchodních společností, kde dragonboating patří k oblíbeným způsobům teambuildingu (u nás se rychle rozvíjející). Dragonboating je totiž především společenská záležitost. To vše je potvrzeno také vývojem tohoto odvětví dragonboatingu, kdy závodění „firemních“ posádek v Českém poháru firem může být završeno účastí na mistrovství Evropy či světa pro posádky firem (corporate crews).

K pravidlům

Chcete se něco dozvědět o pravidlech na MS? O tom si můžete udělat alespoň částečnou představu v pravidlech závodění IDBF.

Pravidla jsou závazná na akcích pořádaných IDBF. Jednotlivé asociace publikují svá pravidla, pro která jsou tyto jen vzorem. V ČR však ucelený dokument upravující podrobnosti závodění zatím neexistuje. Takže se alespoň inspirujme.

Systém soutěží v ČR :
ČP- Český pohár

Český pohár – 6 závodů klubových posádek pořádaných svazem dračích lodí ČR pro kategorie mužů, žen, mix ve věkových kategoriích juniorů, dospělých a veteránů. Vítěz je určen pomocí součtu bodů z jednotlivých kol. V rámci této soutěže je vyhlášeno i MČR.

GP : Grand prix

závody Grand prix pro stejné skupiny závodníků – amatérů – rozšířené o posádky složené z firem, stejných profesí (lékaři, hasiči, policie,…..) i příchozích, kteří se právě domluví a zazávodí si pro radost z pohybu – pořádaných oddíly, statutárními složkami, městy… Vyhodnocovány a bodovány jsou jednotlivé závody a na konci sezóny je uveřejněn žebříček v rámci celé ČR. Závodí se na trati 200 metrů.

Systém soutěží ve světě :

Je shodný se soutěžemi v ČR. Každé dva roky je vypisováno ME a MS pro všechny kategorie. Pravidelně se střídá soutěž klubových a národních posádek.

Dragonboating a olympijské hry

Dračí lodě na olympiádě? – ZATÍM NE!

Jako první usilovali o zařazení tohoto sportu na OH organizátoři olympiády v Pekingu.Z několika nejzávažnějších důvodů zmiňme především to, že o programu her se rozhoduje nejpozději 7 let před jejich konáním. Další podmínkou, na jejímž splnění se usilovně pracuje je, že dané odvětví musí být provozováno minimálně na třech kontinentech pod záštitou alespoň 75 národních asociací.