Historie

Stručná historie:

1954

Jindřich Trapl s několika mladými průmyslováky zakládá „Klub braného vodáctví“ při Svazarmu Chomutov. Nejdříve se všichni seznamují s vodní turistikou a zúčastňují se závodů braného vodáctví. Více

1963

Oddíl přechází do TJ Lokomotiva Chomutov a členové se věnují závodní činnosti: vodní slalom a sjezd na divoké vodě, rychlostní kanoistika, turistika. Více

1980

Náročnost v kanoistice narůstá a proto celý oddíl v tomto roce přechází do nově vniklé tělovýchovné jednoty SC VS Chomutov, kde provozuje svoji sportovní činnost. Členové oddílu se zároveň věnují sportům: rychlostní kanoistika, vodní slalom a sjezd na divoké vodě a činnostem souvisejí s kanoistikou, jako je rodeo, eskymácké obraty a samozřejmě vodní turistice. Více

Výběr z fotek od začátků oddílu až do současnosti

Trocha detailů nezneškodí:

1954 – 1963 Svazarm Klub braného vodáctví:

Všechno to začalo v roce 1954, kdy studenti průmyslové školy získaly dvě pramičky a zúčastnili se prvních závodů v Brně. Umístili se jako druzí a to byl impulz k založení Klubu braného vodáctví při OV Svazarm Chomutov, se sídlem na Kamencovém jezeře v pronajaté dřevěné loděnici za hospodou. Náčelníkem se stal Jindřich Trapl, který i do svých 73 let zůstal kanoistice věrný  a i později se snažil aby byl „u toho“.

Začali se jezdit brané závody, kde se mimo zdolávání 100 km tratě pro může a 25 – 30 km pro ženy na pramicích se do výsledků započítával hod granátem a střelba z malorážky. Jezdilo se po českých a slovenských řekách jako Vltava, Lužnice, Ohře, Váh, Dunaj.

Členové klubu byli pravidelně přeborníky Ústeckého kraje a zúčastňovali se Mistrovství ČSR, kde získávali medailová umístění.

I turistka na vodě se jezdila z počátku na pramicích, které náklaďákem, často včetně osob. Neznali loďáky a igelitové pytle nebyli k sehnání, takže jsme se často převlékali do mokrého civilního oděvu, dokonce „dámy“ z jednoho výletu na Ohři vraceli domů vlakem v plavkách (většina věcí uplavala), což bylo na 50. léta dosti odvážné. Legrace bylo ale stále dost.

Krátce po založení klubu byli zakoupeny kanoe (dřevěné), kajaky (plátěné) a rychlostní kánoe a rychlostní kajak. Všechno se řádně vyzkoušelo a členové klubu začali závodit na rychlostních lodích – „Dřínovská pětistovka“ a sjíždět těžší vodácké terény.

Bratři Ivan a Vítek Sojkovi, Zbyněk Vondráček, Jitka Traplová, Viktor Legát dostali chuť závodit ve vodním slalomu a sjezdu a v rychlostní kanoistice. Proto celý klub v roce 1963 pod stálým vedením Jindřicha Trapla přestupuje do TJ Loko Chomutov.

Tím končí první etapa činnosti kanoistického oddílu v Chomutově.

 

1963–1980 TJ Lokomotiva Chomutov

Přestup do TJ Loko zahajuje novou etapu v činnosti oddílu, který se zaměřuje na sportovní činnost a zúčastňuje se závodů ve slalomu, sjezdu a později v rychlostní kanoistice. Iniciátory prvních tréningů a závodění byli bratři Ivan a Vítek Sojkovi, Jitka Traplová, Viktor Legát. K nim se přidávají další a oddíl se rozšiřuje nad 50 členů. Protože potřebuje k závodění nové typy lodí, jsou členové oddílu nucení odpracovat stovky hodin na jejich stavbě.

K tomu přibývá celoroční trénink dle nejnovějších metod a tato tvrdá práce brzy přináší úspěchy. Vedle velkého množství titulů krajských přeborníků jsme úspěšní i na přeborech ČSR a ČSSR (Jitka Traplová, Jan Kunc, Luboš Dolníček, Petr Smítka). Nejvýraznějším úspěchem byl zisk dvakrát titul Mistr světa v roce 1969 Jitkou Traplovou. Vedle těchto nejvyšších poct získali členové oddílu další cenná umístění na Mistrovství ČSSR (Babíček-Legát: 3. místo rychlost, Z. Vondráček: 4. místo slalom), což otevřelo cestu pro zařazení do reprezentačních družstev dorostu a dospělých a do středisek vrcholového sportu.

Do další závodní činnosti patří soutěže v eskymáckých obratech. Bratři Sojkové byli první v ČSSR, kdo zvedl debl kanoi eskymáckým obratem. Později je následovali Jiří Rabas a František Kindl, kteří byli dlouholetými držiteli československých rekordů v eskymáckých obratech. Do této generace patří i Jan Kunc, který začal jako singlkanoista pádlovat “přes ruku“. V současné době tímto stylem pádluje celý kanoistický svět.

Oddíl pomáhá ZV ROH VTŽ Chomutov při pořádání putovních vodáckých táborů po československých řekách, které jsou pořádány pod vedením zakladatele klubu Jindřicha Trapla.

Koncem 70. let přichází do oddílu nová výrazná osobnost – Petr Doležal, který zpočátku závodí ve sjezdu na divoké vodě. Jeho postavení ve firmě vodní stavby zásadně ovlivňuje další vývoj činnosti oddílu. Postupně pracuje jako trenér a je iniciátorem přestupu oddílu do TJ Vodní stavby Chomutov v roce 1980. Tím končí druhá etapa a je nastartována nová éra v historii oddílu.

1980–1994 TJ SC VS Chomutov
Přestupem celého oddílu do TJ VS Chomutov přichází nová generace do řad funkcionářů i závodníků. Jan Zima a Petr Doležal začínají koketovat s myšlenkou o nové orientaci oddílu na rychlostní kanoistiku. Tato teze se nakonec ukáže jako osudová pro další chod oddílu. Začíná éra výrazných úspěchů v žákovských, juniorských i seniorských kategoriích v rámci ČSSR i na mezinárodním poli – Viktor Legát ml., Jiří Maslekov, Renata Stránská, Roman Husák, Jana Veberová, Marcela Fifková, Petr Doležal ml., Michaela Čelmáková, Milada Karásková, Jana Tykalová, Pavlína Karasová, Gabriela Vychytilová a další. Zázemí pro jejich činnost tvoří „bafuňáři“ – Petr Doležal,Jan Zima, Jitka a Viktor Legátovi, Jaromír Fridrich, Jan Malecha, Josef Engel, Jan Dundr, kteří se podílejí na pořádání závodů na nejvyšší republikové úrovni.

Oddíl pořádá vedle postupových závodů i přebor ČSSR ve slalomu sjezdu (1982) a MR dospělých (1983) na Teplé v Karlových Varech. Svěření tak velkých závodů je vlastně oceněním práce oddílu, neboť po organizační stránce patří k vrcholu. Za pomoci rodičů a mnoha brigádnických hodin a výrazného přispění všudypřítomného Petra Doležala získává oddíl novou loděnici přestavěnou z bývalého zařízení staveniště Armabetonu na Kamencovém jezeře. Tato loděnice bez podstatných změn slouží až do dnešní doby.

Dále oddíl pomáhá při zajišťování putovních táborů na vodě pro ROH VTŽ Chomutov, pro veřejnost zajišťuje akce „Sedm dní na Ohři“(Úspěšný podnikatelský záměr, za který by se nemuseli stydět ani známé JZD Slušovice). Tradicí v Chomutově se stává tzv. Vánoční „čokoládový“ běh pro všechny vodáky a příchozí.

Své ovoce přináší éra trénování mládežnických kategorií pod vedením Petra Doležala a dorůstající junioři se umisťují: akademický mistr světa a 6. místo na mistrovství na MS juniorů ve sjezdu Viktor Legát ml., Petr Doležal ml. – 12. místo na MS v maratonu a 3. místo maratonu v Portugalsku, Dáša Fridrichová – 5. a 9. z MS juniorů, M. Fifková-M.Čelmáková : 13. místo na MS v Kodani na 5km, Petr Doležal K2 MS Kanada 8. místo.

1994–2008 SC80 kanoistika Chomutov
Porevoluční změny mají bohužel vliv i na finanční zázemí oddílu. Firma Vodní stavby končí svou činnost a oddíl tak přichází o spolehlivého sponzora. To má podstatný vliv i na další činnost oddílu, kdy jsou podstatně omezeny prostředky pro výchovu dalších mládežnických kategorií.

Přesto se blýská na lepší časy: V současné době se rozjíždí nový projekt sportovních tříd kanoistiky ve spolupráci s 13.ZŠ a odborem školství MU. Pro tuto činnost byla jako hlavní trenér získána Blanka Doležalová. Zároveň nové závodní družstvo juniorů pod vedením Petra Doležala vykazuje výrazné úspěchy na úrovni mistrovství České republiky.

Nové plány se týkají nejen rozšíření mládežnických kategorií, ale i vzniku nové sekce oddílu – dračí lodě.